Předkonferenční seminář

Rádi bychom Vás pozvali na předkonferenční seminář:

Přiblížení práce bioinfromatika při analýzách technologiemi NGS
aneb
Jak dát smysl sekvenci nukleotidů lidského genomu?

Seminář je připravován ve spolupráci s Ústavem lékařské chemie a biochemie 1. LF UK a Ústavem experimentální medicíny AV ČR. Bude se konat ve středu 23. listopadu od 13.00 do 16.40 v Lékařském domě, Sokolská 31, Praha 2. Nejbližší stanicí pražské hromadné dopravy je I. P. Pavlova. Jde o stanici metra na trase C (červená), zároveň jde o stanici tramvajových linek 4, 6, 10, 11, 16, a 22.

Program
13.00-13.50 High througput sequencing - current status
Mgr. Jan Pačes, PhD.
Oddělení genomiky a bioinformatiky, Ústav molekulární genetiky Akademie věd ČR
13.50-14.40 Having fun with first/second generation sequence data
Mgr. Martin Mokrejš, PhD.
Katedra genetiky a mikrobiologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
14.40-15.00 Přestávka / coffee break
15.00-15.50 Utility of exome sequencing in medical genetics
Prof. Peter Nürnberg, Ph.D.
Cologne Center for Genomics, Universität zu Köln, Německo
15.50-16.40 The future of personalized sequencing
Dr. Ole Menssing
Illumina, Inc.

První dvě přednášku budou s největší pravděpodobností předneseny v češtině, další dvě pak v angličtině.

Pokud máte zájem zúčastnit se tohoto semináře, prosíme Vás, abyste tak dali najevo při vyplňování registračního formuláře na DNA konferenci. Pouze ti z Vás, kteří se již na konferenci zaregistrovali dříve, nemusí znovu vyplňovat registrační formulář, ale mohou napsat e-mail na adresu marek.turnovec@lfmotol.cuni.cz, abychom naši evidenci mohli doplnit.

Pokud byste nám mohli věnovat několik okamžiků z Vašeho jistě drahocenného času, byli bychom Vám vděční za vyplnění této malé ankety na téma genetických databází.

Níže si můžete program stáhnout ve formátu PDF pro případné vytištění.