Postery

Seznam všech posterů.

1.Akú škálu genetických testov použiť pri diagnostike Angelmanovho syndrómu?
Lívia Lukáčková, Robert Petrovič, Ján Chandoga
2.Detection of CAG - repeat length in Huntington´s disease genetic testing
Iveta Boroňová, Jarmila Bernasovská, Ivan Bernasovský, Lucia Kulíková
3.Direct PCR – využití v rychlé prenatální diagnostice trizomie chromozomu 21
Kristína Kovačovicová, Iveta Valášková, Jitka Kadlecová, Eva Makaturová, Renata Gaillyová
4.Dôležitosť testovania tiopurín-S-metyltransferázy
Ľubica Krajčíová, Robert Petrovič, Ján Chandoga, Peter Turčáni, Andrea Pastoráková
5.Expression Profile of ABC Transporter Genes in Breast Carcinoma
Viktor Hlaváč, Radka Václavíková, Marie Ehrlichová, Ivona Hlavatá, Václav Pecha, Markéta Trnková, Ivan Gut, Pavel Souček
6.High-throughput SNPs genotyping analyzes in children diagnosed with asthma bronchiale
Nana Tabashidze, Pavel Rössner jr., Jan Topinka, Miroslav Dostál, Radim J. Šrám
7.Interleukin-1 gene variations in post-orthodontic external root resorption
Petra Linhartová, Pavlína Černochová, Martina Raudenská, Lydie Izakovičová Hollá
8.Komplexní genetická analýza u dětí s mentální retardací a opožděným PMR vývojem
Kateřina Hirschfeldová, Věra Kebrdlová, Romana Mihalová, Jitka Štekrová, Petr Lněnička, Roman Šolc, Vladimíra Vranová, Alice Baxová
9.Korelace IgVH mutačního statusu a charakteristických chromozomových aberací u pacientů s B-CLL
Barbora Roszková, Aneta Strnková, Veronika Hodslavská, Petra Cibulková, Martina Stoklasová, Radmila Richterová, Martin Brejcha, Marek Wróbel, Drahomíra Klodová, Jaromír Gumulec, Cecília Bodzasová, Vladimíra Heinzová
10.Molekulárně-genetická diagnostika genodermatóz
Marie Chovančíková, Lenka Kopečková, Lukáš Tichý, Hana Bučková, Renata Gaillyová, Lenka Fajkusová
11.Molekulárně-genetická diagnostika Prader-Williho syndromu - kazuistika
Jarmila Valečková, Lucie Brychová, Jana Zvolská, Sylwia Walczysková, Šárka Hilscherová, Lucie Kalužová, Eva Šilhánová
12.Mutace v KRAS, BRAF a PIK3CA genu u pacientů s kolorektálním karcinomem
Jarmila Šimová, Barbora Kubová, Magdalena Uvírová, Irena Urbanovská, Michaela Jalůvková, David Konvalinka, Iveta Žebráková, Jana Dvořáčková
13.Mutační analýza genu NPHS2 u pacientů s nefrotickým syndromem
Lena Obeidová, Hana Šafránková, Jana Reiterová, Petr Lněnička, Jitka Štekrová, Milada Kohoutová, Vladimír Tesař
14.Mutational Analysis of the TRPC6 Gene in Czech Adult Patients with Steroid-sensitive and Steroid-resistant Idiopathic Nephrotic Syndrome
Jana Reiterová, Lena Obeidová, Jitka Štekrová, Petr Lněnička, Vladimír Tesař
15.Pompeho choroba-možnosti diagnostiky v Slovenskej republike
Slavomíra Mattošová, Anna Hlavatá, Peter Špalek, Danka Maceková, Ján Chandoga
16.Srovnání metod používaných při diagnostice mutací genu KRAS a EGFR u kolorektálního karcinomu (CRC) a nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC)
Monika Bajerová, Blanka Robešová, Lenka Ostřížková, Dagmar Brančíková, Jana Skřičková, Marcela Tomíšková, Jitka Kyclová, Jitka Hausnerová, Jiří Mayer, Dana Dvořáková
17.Transcript levels of caspase-2 isoforms S and L in breast cancer patients
Veronika Brynychová, Viktor Hlaváč, Marie Ehrlichová, Radka Václavíková, Václav Pecha, Markéta Trnková, Martin Wald, Marcela Mrhalová, Kateřina Kubáčková, Tomáš Pikus, Roman Kodet, Jan Kovář, Pavel Souček
18.Výskyt polymorfizmov A388G a C463A v géne SLCO1B1 u pacientov s diabetes mellitus
Michaela Jurkovičová, Ján Chandoga
19.X-viazané adrenoleukodystrofie v SR
Robert Petrovič, Mária Fischerová, Janka Konkoľová, Ján Chandoga, Daniel Böhmer
20.Zastúpenie vybraných mutácií u pacientov so suspektnou Wilsonovou chorobou
Jana Lisyová, Mária Fischerová, Róbert Petrovič, Ján Chandoga
Náhradní poster:
21.První česká rodina s prokázanou dominantní mutací v genu pro Connexin 26
Radka Pourová, Marcela Malíková, Petra Křenková, Markéta Havlovicová, Anna Křepelová