Dopis sponzorům

Vážení,
děkujeme Vám za zájem o účast Vaší firmy na XV.celostátní konferenci DNA diagnostiky, konané 24.-25. listopadu 2011 v Konferenčním sálu Ústavu Molekulární Genetiky AV ČR, Budějovická 1083, Praha 4.

Pro vystavovatele bude k dispozici výstavní plocha ve vstupní hale ÚMG AV ČR. Každý vystavovatel bude mít pro prezentaci k dispozici stůl o velikosti 120×70 cm, případně po dohodě i větší výstavní plochu. Pro prezentaci je možno také využít velké LCD panely, které se rovněž nacházejí ve vstupní hale.

Minimální sponsorský příspěvek každého vystavovatele je 20 000 Kč.

V příloze naleznete Darovací smlouvu, kterou je třeba vyplnit.

Podepsanou smlouvu ve dvojím vyhotovení dárce odešle paní Funkové (viz sekretariát konference); s příslušnými podpisy za ČLS bude jeden formulář vrácen zpět dárci. Na příkazu k úhradě nesmí chybět naše variabilní číslo. Veškeré potřebné údaje včetně bankovního spojení, variabilního symbolu a adresy jsou uvedeny v Darovací smlouvě. V případě, že je pro Vaši firmu tento způsob platby sponzorského příspěvku nevhodný, kontaktujte co nejdříve organizační výbor konference.

Zájem o účast na akci je třeba závazně potvrdit nejpozději do 27. října 2011 na e-mailových adresách jitka.stekrova@lf1.cuni.cz nebo lenka.dvorakova@lf1.cuni.cz.

Žádáme o informaci, zda Vaše firma bude mít zájem o prezentaci přístrojů s vyšším nárokem na elektrický proud. Tento požadavek je třeba dohodnout předem.

Pokud by se podařilo reklamní aktivity některých vystavovatelů spojit např.na pořízení konferenční tašky, bylo by to užitečné - mohla by nést loga všech sdružených sponsorů.

Pro bližší informace vystavovatelů je připravován Technický a výstavní manuál, který bude obsahovat podrobné informace o místě konání (včetně plánků a přístupových cest), o výstavě, stáncích atd. Uvedený manuál a další technicko- organizační zázemí pro Vás připravuje pan Daniel Švarc, Project Development Manager (CZECH-IN s.r.o., Prague Congress Centre, 5. května 65, 140 21 Praha 4, Tel: 261 174 308 , Fax: 261 174 307 , Mob: 725 445 445, E-mail: daniel.svarc@czech-in.cz, Web: www.czech-in.cz

Pokud jsme neodpověděli dostatečně na Vaše otázky, ptejte se znovu.

S pozdravem
Organizační výbor konference

předseda: prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc. (radim.brdicka@uhkt.cz)
Ing. Jitka Štekrová (jitka.stekrova@lf1.cuni.cz)
RNDr. Lenka Dvořáková, CSc. (lenka.dvorakova@lf1.cuni.cz)
MUDr. Marek Turnovec (marek.turnovec@lfmotol.cuni.cz)

Příloha: