Korelace IgVH mutačního statusu a charakteristických chromozomových aberací u pacientů s B-CLL

Autoři:

Barbora Roszková (1), Aneta Strnková (1), Veronika Hodslavská (1), Petra Cibulková (1), Martina Stoklasová (1), Radmila Richterová (1), Martin Brejcha (1), Marek Wróbel (1), Drahomíra Klodová (1), Jaromír Gumulec (2), Cecília Bodzasová (2), Vladimíra Heinzová (3)

Pracoviště:

  1. Komplexní onkologické centrum, Nový Jičín
  2. Fakultní nemocnice Ostrava
  3. Slezská nemocnice V Opavě

B-buněčná chronická lymfocytární leukemie (B-CLL) je nejčastěji se vyskytující leukemií v dospělé populaci západního světa. B-CLL je charakterizována značně proměnlivými klinickými příznaky a rozdílnou prognózou pro jednotlivé pacienty. V některých případech je průběh onemocnění mírný, u jiných pacientů naopak probíhá nemoc agresivně, rychle progreduje a výrazně zkracuje předpokládanou délku života. Pro posouzení jak rychle bude nemoc postupovat a nakolik bude agresivní, je proto důležité stanovit u jednotlivých CLL pacientů individuální prognózu, na základě které se aplikuje příslušná léčba.
Existuje řada prognostických markerů, které se k tomuto účelu využívají, nicméně nezastupitelnou roli v tomto ohledu hrají molekulárně biologické a cytogenetické prognostické markery. K těm patří zejména stanovení mutačního statusu variabilní části těžkého řetězce imunoglobulinu (IgVH) a určení přítomnosti charakteristických chromozomových změn.
V rámci Komplexního onkologického centra Nový Jičín jsou tato prognostická kritéria stanovována nezávisle na sobě ve dvou laboratořích, a to v  Laboratoři molekulární biologie a Cytogenetické laboratoři. Cílem této práce je v rámci našeho centra charakterizovat u vybrané skupiny 182 pacientů korelaci mezi IgVH mutačním statusem a chromozomovými aberacemi vzhledem k předpokladům pozitivní či negativní prognózy.

Forma prezentace:

Poster