Nález rozsáhlých delecí zahrnujících NF1 gen u pacientů s NF1 onemocněním

Autoři:

Jitka Kadlecová (1,2), Silvie Dudová (1,2), Martina Vaňásková (1), Iveta Valášková (1,2), Jana Šoukalová (1,2), Zdeněk Kalina (1,2), Renata Gaillyová (1,2)

Pracoviště:

  1. Fakultní nemocnice Brno, Oddělení lékařské genetiky
  2. Masarykova universita, Lékařská fakulta

U 5-10%  NF1 pacientů jsou příčinou vývoje onemocnění Neurofibromatózou typu 1 mikrodelece, které zahrnují celý NF1 gen společně s variabilním počtem sousedních genů. Byly popsány  tři subtypy těchto velkých delecí NF1genu: typ1, typ 2 a atypické NF1delece. U většiny NF1 pacientů se nejčastěji vyskytuje mikrodeleční typ1 – 1,4Mb mikrodelece, charakterizována bodem zlomu v  proximální oblasti NF1-REPa a v distální oblasti NF1-REPc, zahrnuje14 genů včetně NF1genu a mikrodeleční typ 2 – 1,2Mb mikrodelece s bodem zlomu v oblasti genu SUZ12 a jeho pseudogenu SUZ12P, delece zahrnuje13 genů. Mikrodeleční typ 3 - atypické NF1 delece se vyskytují u pacientů s mnohem menší četností než předchozí 2 typy mikrodelecí  a jsou charakterizovány specifickými neopakujícími se body zlomu zahrnující NF1 gen.
Pacienti s NF1 mikrodelecí trpí výraznějšímy projevy onemocnění než pacienti s detekovanou intragenovou mutací. Fenotyp asociovaný s NF1 mikrodelecí koreluje s projevy faciálního dysmorfismu, signifikantně zvýšeným výskytem mnohočetných neurofibromů, zvýšeným rizikem MPNSTs  (Malignant peripheral nerve sheath tumor) a  jsou popisovány výrazné potíže s učením či snižená inteligence.
V souboru 60 nepříbuzných NF1 pacientů byly pomocí metody MLPA ( P081/P082 a P122 NF1 area, MRC Holland) detekovány velké delece NF1 genu (typ1/ typ2) u 5ti pacientů. Detekce delece NF1 genu byla u všech pacientů ověřována pomocí QF PCR (Light Cycler 480, Roche s.r.o). V současné době probíhá DNA analýza STR oblastí pro zjištění původu deletované alely genu NF1. Nález velké delece NF1 genu koreluje u všech pacientů s výraznějším fenotypovým projevem NF1 onemocnění.

Forma prezentace:

Přednáška