Mezilaboratorní kontrola kvality v rámci soustavy DNA diagnostických laboratoří v ČR a SR

Autoři:

Zuzana Hrubá

Pracoviště:

Centrum molekulární biologie a genové terapie, IHOK, FN Brno

V rámci mezilaboratorní kontroly kvality byly rozeslány testovací vzorky pro tato onemocnění: syndrom fragilního X chromozómu (FRAXA), deficit alfa-1-antitrypsinu (AAT), fenylketonurie (PKU), Smith-Lemli-Opitz syndrom (SLOS).
Vzorky byly rozeslány do sedmi laboratoří v ČR a do jedné laboratoře na Slovensko. Na přednášce zazní vyhodnocení výsledků jednotlivých laboratoří.

Forma prezentace:

Přednáška