Molekulárně-genetická diagnostika Prader-Williho syndromu - kazuistika

Autoři:

Jarmila Valečková (1), Lucie Brychová (1), Jana Zvolská (2), Sylwia Walczysková (1), Šárka Hilscherová (1), Lucie Kalužová (1), Eva Šilhánová (1)

Pracoviště:

  1. Oddělení lékařské genetiky FN Ostrava
  2. Klinický genetik, Mephacentrum, Ostrava

Prader-Williho syndrom (PWS, MIM # 176270) je způsoben ztrátou funkce paternálně exprimovaných genů v oblasti 15q11-q13 (o velikosti ~4 Mb). Incidence tohoto onemocnění se pohybuje od 1/12 tis. až 15 tis. (u obou pohlaví, všech ras). V klinickém obraze převažuje po narození výrazná hypotonie, neprospívání v útlém dětství, hypogonadismus, malé dlaně a chodidla, hyperfagie v dětství s následnou obezitou (patří k nejčastějším syndromologickým příčinám obezity u dětí) a mentální retardace různého stupně. Příčinou PWS je v 70% případů intersticiální de novo delece, uniparentální disomie - 25%, chybný imprint - méně než 5% (v důsledku mutace nebo delece imprintingového centra) a vzácně může být příčinou  chromozomová translokace (méně než 1%). Byly popsány také duplikace této oblastí, obecně pacienti s duplikacemi maternálního původu trpí autismem nebo onemocněními spojenými s autismem (neúplná penetrance). Duplikace paternálního původu bývají spojovány s téměř normálním fenotypem. Riziko rekurence je zanedbatelné (<1 %).
Prezentujeme kazuistiku 14-leté dívky, která byla odeslána pediatrem ke klinickému genetikovi z důvodu malého vzrůstu, lehkého mentálního defektu a autoimunní tyreoiditidy. Pacientka po narození nebyla hypotonická a neměla poruchu sání; není obézní. Na základě cytogenetického vyšetření bylo vysloveno podezření na duplikaci v oblasti chromozomu 15q11-13 a dále bylo indikováno cílené vyšetření PWS. Pacientka nese de novo duplikaci oblasti 15q11-q12 maternálního původu.
Ačkoliv maternální duplikace oblasti 15q11.2-q13 jsou spojeny s opožděným vývojem a autistickým chováním, oproti téměř normálnímu fenotypu při duplikaci paternálního původu, naše pacientka má pouze mírné fenotypové znaky PWS. Klinická heterogenita mezi jedinci se stejnou duplikací naznačuje přítomnost jiných genetických nebo epigenetických faktorů, jež ovlivňují expresi genů v této oblasti.

Forma prezentace:

Poster