Mezilaboratorní porovnání 2011 „Stanovení HLA znaků asociovaných s chorobami“

Autoři:

Milena Vraná, Hana Vondráčková, Marie Dobrovolná

Pracoviště:

NRL pro DNA diagnostiku ÚHKT, Praha

Kontrola kvality „Stanovení HLA znaků asociovaných s chorobami“ proběhla v červnu až září 2011. Testovány byly tyto HLA znaky: HLA-B*27 – asociace s reumatoidními artritidami (3 vzorky); alely DQB1 lokusu asociované s celiakií ( 5 vzorků) a DQB1*06:02 – asociace s narkolepsií (2 vzorky).
Kontroly kvality se účastnilo celkově 8 laboratoří. Všechny provedly testování vzorků pro asociace HLA s celiakií, pět laboratoří testovalo i vzorky B*27 a jedna laboratoř testovala vzorky DQB1*06:02.
Oproti roku 2010 došlo k výraznému zlepšení. Celkově bylo letos dosaženo 100% správnosti všech výsledků všech zúčastněných laboratoří.  V roce 2011 došlo  i ke zvášení výpovědní hodnoty uvedených laboratorních zhodnocení o souvislosti testovaného znaku s asociovanou chorobou. Nicméně v mnoha případech toto zhodnocení stále není uvedeno.
V příštím roce plánujeme organizaci této kontroly kvality stejným způsobem jako v roce 2011.

Forma prezentace:

Přednáška