Mezilaboratorní kontrola kvality práce v rámci DNA laboratoří v ČR 2011 – stanovení pohlaví a vyšetření mikrodelecí azoospermatického faktoru (AZFa,b,c)

Autoři:

Iveta Valášková

Pracoviště:

Fakultní nemocnice Brno, Oddělení lékařské genetiky

Forma prezentace:

Přednáška