Ion Torrent™ - Personal Genome Machine - první sekvenátor DNA opravdu „nové generace“

Autoři:

Marco Pirotta, Ondřej Holeňa

Pracoviště:

Life Technologies

Možnost propojení téměř neomezených možností, které poskytuje digitální a  polovodičová technologie, s analýzou biologických látek – a v první řadě DNA – zaměstnává výzkumníky i vývojáře v mnoha laboratořích na celém světě. V systému Ion Torrent, který firma Life Technologies uvedla na trh v tomto roce, bylo toto úsilí poprvé úspěšně dovedeno k realitě. Nákladné a často komplikované hodnocení fluorescenčních nebo chemiluminscenčních signálů, které známe z tradičních kapilárních sekvenátorů nebo alternativních NGS systémů je u Ion Torrentu nahrazeno jednoduchým měřením vodíkových iontů uvolněných v průběhu polymerázové reakce. Jednoduchost ale zároveň spolehlivost a rychlost tohoto postupu je založena na polovodičovém čipu, který obsahuje deset miliónů submiskropických cell, ve kterých probíhá v reálném čase analýza lokálních změn pH. A právě skutečnost, že jediný limitující faktor celé technologie je kapacita polovodičového čipu, garantuje uživatelům, že i v budoucnu budou moci sekvenovat DNA i RNA se stále stoupající kapacitou, rychleji a v neposlední řadě i levněji.

Forma prezentace:

Přednáška - firemní