Novinky v reagenciích New England BioLabs pro molekulární genetiku

Autoři:

Daniela Fulínová

Pracoviště:

BioTech

Jedním z nových produktů firmy New England BioLabs je kit s názvem Single Cell WGA Kit, který amplifikuje DNA už z jedné buňky. Další novinkou jsou reagencie na přípravu vzorků pro Next Genaration Sequencing a to jak vzorků DNA tak i RNA pro sekvenátory Roche 454 Junior, Ilumina, Solid a Iont Torrent.

Forma prezentace:

Přednáška - firemní