Pilotní projekt vykazování nových výkonů molekulární genetiky

Autoři:

Ivan Šubrt

Pracoviště:

Společnost lékařské genetiky ČLS JEP

Přednáška pojednává o aktuálním stavu pilotního projektu, v rámci kterého jsou vybranými pracovišti v rámci odbornosti 816 kromě současných kódů pro molekulárně genetické výkony vykazovány i nově navrhované výkony.

Forma prezentace:

Přednáška