Základní informace

Kdy:středa 23. listopadu 2011 (předkonferenční seminář)
čtvrtek 24. a pátek 25. listopadu 2011 (vlastní konference)
Kde: Auditorium Milana Haška
Ústav molekulární genetiky (ÚMG) Akademie věd České republiky
Vídeňská 1083
Praha 4 - Krč
Více viz mapa
Předkonfereční seminář viz samostatná stránka.
Pořádá:Společnost lékařské genetiky ČLS JEP ve spolupráci s Ústavem biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a Ústavem biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol
Záštita:Záštitu nad konferencí laskavě převzal:
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Vědecký výbor: přeseda: prof. MUDr. Milan Macek jr., DrSc. (milan.macek.jr@lfmotol.cuni.cz)
doc. MUDr. Viktor Kožich, CSc. (viktor.kozich@LF1.cuni.cz)
doc. RNDr. Radek Vrtěl, Ph.D. (radek.vrtel@fnol.cz)
prim. MUDr. Ivan Šubrt (subrti@fnplzen.cz)
Organizační výbor: předseda: prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc. (radim.brdicka@uhkt.cz)
Ing. Jitka Štekrová (jitka.stekrova@lf1.cuni.cz)
RNDr. Lenka Dvořáková, CSc. (lenka.dvorakova@lf1.cuni.cz)
MUDr. Marek Turnovec (marek.turnovec@lfmotol.cuni.cz)
Sekretariát konference: Bc. Ivana Funková
Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84, Praha 5 - Motol, 150 06
e-mail: Ivana.Funkova@fnmotol.cz
telefon: 224 433 501
fax: 224 433 520
Registrace: Účast na konferenci je bez účastnického poplatku, přesto je však třeba se zaregistrovat. Možnost registrace je zatím do naplnění kapacity sálu ještě stále otevřena.
Aktivní účast:Abstrakta Vašich přednášek a posterů bylo možné odesílat do 31. října 2011, nyní už je program konference hotov a další příspěvky již nepřijímáme.
Web konference: Veškeré otázky ohledně webových stránek konference, registrace, odesílání abstrakt:
MUDr. Marek Turnovec (marek.turnovec@lfmotol.cuni.cz)
Ubytování:Ubytování si zajišťují účastníci sami, nabízíme však alespoň několik tipů na nejbližší hotely.
Přednášky:Pro každou přednášku je v programu vyhrazeno 15 minut, včetně diskuse. Výjimkou jsou pouze některé konkrétní vyzvané přednášky a prezentace některých firem. Podrobnosti naleznete v programu.
Prezentace ve formátech MS Powerpoint (včetně verze 2007), PDF
Postery:Postery budou umístěny na k tomu určených panelech, využitelná plocha pro poster je 98×180 cm (postery tedy budou na výšku). Materiál pro přichycení posterů k panelům bude k dispozici na místě.
Společná večeře:Pro zájemce ve čtvrtek 24. listopadu od 19.00 proběhne společná večeře v restauraci Vikárka na Pražském hradě. K účasti je nutné se zvlášť přihlásit, poplatek je 500 Kč.
Další otázky?Máte nějaké další otázky a nenašli jste na ně na těchto stránkách odpověď? Podívejte se do sekce často kladených otázek a pokud nenaleznete odpověď ani tam, tak se nám samozřejmě nebojte napsat.
Celkem přihlášených:284
Celkem přítomných:245